هر چی بخوای هست http://jalebe-na.mihanblog.com 2018-01-22T10:18:40+01:00 text/html 2012-02-10T08:52:40+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد انتقام خانم ها http://jalebe-na.mihanblog.com/post/104 <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>زن: میشه توی کار باغچه کمکم کنی؟<BR>مرد: تو فکر کردی من باغبانم؟ زن: میشه توی تعمیر دستگیره در کمکم کنی؟<BR>مرد: تو فکر کردی من نجارم؟<BR>بعد از ظهر مرد از سر کار بر </STRONG></FONT><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://groups.yahoo.com/group/IrAn_EshGH/join" target=_blank rel=nofollow><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN class=yshortcuts id=lw_1328087162_0><STRONG>میگردد</STRONG></SPAN></FONT></A><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG> و میبیند همه چیز درست شده است ... ...<BR>مرد: کی دستگیره در رو درست کرد و باغچه را رو به راه کرد؟<BR>زن: مرد </STRONG></FONT><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://groups.yahoo.com/group/IrAn_EshGH/join" target=_blank rel=nofollow><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN class=yshortcuts id=lw_1328087162_1><STRONG>همسایه و در ازاش ازم خواست</STRONG></SPAN></FONT></A><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG> یا یک همبرگر بهش بدم یا یک لب!<BR>مرد : حتما تو به او همبرگر را دادی!<BR>زن: تو فکر کردی من گارسون رستورانم؟<BR>&nbsp;</STRONG></FONT></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT id=yui_3_2_0_1_12995747199811784 face=arial,helvetica,sans-serif color=#800000 size=3><STRONG>نتیجه اخلاقی : همیشه از انتقام خانمها بترسید</STRONG></FONT></P> text/html 2012-01-25T16:23:50+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد نامردا... http://jalebe-na.mihanblog.com/post/103 <FONT size=2> <P><FONT size=2>یه روز یه پسره زنگ میزنه به دختری که تازه باهاش دوست شده بود و<BR><BR>&nbsp;میگه امروز وقت داری بیای خونمون؟ <BR><BR></FONT><BR><FONT color=#3333ff>بقیه در <A title="" href="http://jalebe-na.mihanblog.com/" target=_blank>ادامه مطلب</A></FONT></P></FONT> text/html 2012-01-25T16:19:15+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد خیلی تنها بودم.... http://jalebe-na.mihanblog.com/post/102 <P align=center><FONT size=2><FONT size=2>چی شد که سیگاری شدی؟<BR><BR>یه شب بارون میومد… <BR><BR>خیلی تنها بودم.! - <BR><BR>چی شد که ترک کردی؟<BR><BR>&nbsp;یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم.! -<BR><BR>&nbsp;چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟<BR><BR>&nbsp;یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم.! - <BR><BR>چی شد آوردنت اینجا ، بستریت کردن؟ <BR><BR>یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… اون تنها نبود</FONT></FONT></P> text/html 2012-01-24T18:56:19+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد وصیت نامه عجیب حسین پناهی http://jalebe-na.mihanblog.com/post/101 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7189635585/panahi_1_.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ادامه مطلب</P> text/html 2012-01-24T18:43:44+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد او الان یک بازیگر است http://jalebe-na.mihanblog.com/post/100 ادامه مطلب text/html 2012-01-23T17:17:29+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد کمردرد http://jalebe-na.mihanblog.com/post/98 <SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><SPAN> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><FONT size=2><SPAN>یه روز صبح یه مریض به دکتر مراجعه میکنه و از کمر درد شدید شکایت میکنه .</SPAN><BR><SPAN>دکتره بعد از معاینه ازش میپرسه: خب، بگو ببینم واسه چی کمر درد گرفتی؟</SPAN><BR><SPAN>مریض پاسخ میده:</SPAN><BR><SPAN>من برای یک کلوپ شبانه کار میکنم. امروز صبح زودتر به خونه ام رفتم و وقتی وارد آپارتمانم شدم، یه صداهایی از اتاق خواب شنیدم! وقتی وارد اتاق شدم، فهمیدم که یکی با همسرم بوده!! در بالکن هم باز بود. من سریع دویدم طرف بالکن، ولی کسی را اونجا ندیدم. </SPAN></FONT><SPAN class=text_exposed_show><FONT size=2><SPAN>...وقتی پایین را نگاه کردم، یه مرد را دیدم که میدوید و در همان حال داشت لباس میپوشید. من یخچال را که روی بالکن بود گرفتم و پرتاب کردم به طرف اون!! دلیل کمر دردم هم همین بلند کردن یخچاله.</SPAN><BR><SPAN>مریض بعدی میاد و دکتر بهش میگه:</SPAN><BR><SPAN>به نظر میرسه که تصادف بدی با یک ماشین داشتی. مریض قبلی من بد حال به نظر میرسید، ولی مثل اینکه حال شما خیلی بدتره! بگو ببینم چه اتفاقی برات افتاده؟</SPAN><BR><SPAN>مریض پاسخ میده:</SPAN><BR><SPAN>باید بدونید که من تا حالا بیکار بودم و امروز اولین روز کار جدیدم بود. ولی من فراموش کرده بودم که ساعت را کوک کنم و برای همین هم نزدیک بود دیر کنم. من سریع از خونه زدم بیرون و در همون حال هم داشتم لباسهام را میپوشیدم،شما باور نمیکنید؛ ولی یهو یه یخچال از بالا افتاد روی سر من!</SPAN><BR><SPAN>وقتی مریض سوم میاد به نظر میرسه که حالش از دو مریض قبلی وخیمتره.</SPAN><BR><SPAN>دکتره در حالی که شوکه شده بوده دوباره میپرسه «از کدوم جهنمی فرار کردی؟!»</SPAN><BR><SPAN>مریض پاسخ میده :</SPAN><BR><SPAN>خب، راستش توی یه یخچال بودم که یهو یه نفر اون را از طبقه سوم پرتاب کرد پایین .</SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></H6></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-01-23T17:01:15+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد چه کشکی؟چه پشمی؟ http://jalebe-na.mihanblog.com/post/97 <SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><SPAN> <H6 class=uiStreamMessage style="TEXT-ALIGN: right" align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN>چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.</SPAN><BR><SPAN>از آن بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت،</SPAN><BR><SPAN>خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف می برد.</SPAN><BR></FONT></FONT><SPAN class=text_exposed_show><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN>دید نزدیک است که بیفتد و دست و پایش بشکند.</SPAN><BR><SPAN>در حال مستاصل شد ....</SPAN><BR><SPAN>از دور بقعه امامزاده ای را دید و گفت: ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین بیایم.</SPAN><BR><SPAN>قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرده و خود را محکم گرفت.</SPAN><BR><SPAN>گفت: ای امام زاده خدا راضی نمی شود که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خواری بمیرند و تو همه گله را صاحب شوی...</SPAN><BR><SPAN>نصف گله را به تو می دهم و نصفی هم برای خودم...</SPAN><BR><SPAN>قدری پایین تر آمد.</SPAN><BR><SPAN>وقتی که نزدیک تنه درخت رسید گفت: ای امام زاده نصف گله را چطور نگهداری می کنی؟</SPAN><BR><SPAN>آنهار ا خودم نگهداری می کنم در عوض کشک و پشم نصف گله را به تو می دهم.</SPAN><BR><SPAN>وقتی کمی پایین تر آمد گفت:</SPAN><BR><SPAN>بالاخره چوپان هم که بی مزد نمی شود کشکش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.</SPAN><BR><SPAN>وقتی باقی تنه را سُرخورد و پایش به زمین رسید نگاهی به گنبد امامزاده انداخت و گفت: مرد حسابی چه کشکی چه پشمی؟</SPAN><BR><SPAN>ما از هول خودمان یک غلطی کردیم</SPAN><BR><SPAN>غلط زیادی که جریمه ندارد.</SPAN><BR><BR><SPAN>احمد شاملو</SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H6></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-01-22T15:35:55+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 90 نرم افزار کامپیوتر http://jalebe-na.mihanblog.com/post/96 هر کی میخواد آدرس ایمیلشو برام بفرسته تا براش ارسال کنم text/html 2012-01-21T08:33:40+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد ماجرای سرباز و خانواده اش http://jalebe-na.mihanblog.com/post/95 <P>سرباز قبل از اینکه....</P> <P>بقیه در ادامه مطلب</P> text/html 2012-01-21T08:32:32+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد نام روزهای هفته در ایران باستان http://jalebe-na.mihanblog.com/post/94 <P><STRONG><FONT color=#000080><STRONG><FONT color=#000080>نام روزهای هفته‌ فرنگی از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است می دانیم که نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است:</FONT></STRONG></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000080>بقیه در ادامه مطلب</FONT></STRONG></P> text/html 2012-01-20T07:15:11+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد امتحان http://jalebe-na.mihanblog.com/post/93 <DIV id=yui_3_2_0_1_13270420829843648 style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #fff"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"> <DIV id=yui_3_2_0_1_13270420829843648 style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #fff"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif">سه تا زن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی با هم قرار میزارن ...</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif">بقیه در ادامه مطلب</SPAN></DIV></DIV></SPAN></DIV></DIV> text/html 2012-01-20T06:59:25+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد پدر و پسر http://jalebe-na.mihanblog.com/post/92 <SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN lang=AR-SA> <DIV id=yui_3_2_0_1_13270420829843216 style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #fff" align=justify> <DIV align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN lang=AR-SA>پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN lang=AR-SA>پسر جواب داد:من میزنم</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: times, serif; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> <DIV dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN lang=AR-SA>پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN lang=AR-SA>با ناراحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود</SPAN><SPAN dir=ltr>. ... ...</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN lang=AR-SA>پسرم من میزنم یا تو؟ این بار پسر جواب داد شما میزنی؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN lang=AR-SA>پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="COLOR: rgb(69,69,69)"><SPAN class=yiv1227540435Apple-style-span style="FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(69,69,69); TEXT-INDENT: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal"><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#006600 size=5>پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-01-20T06:51:52+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد ما که را گول زدیم؟؟ http://jalebe-na.mihanblog.com/post/91 <DIV id=yiv479173651> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #fff"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #000; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #fff"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>بیخودی حرص زدیم، سهممان كم نشود.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG>&nbsp;<FONT size=2>ما خدا را با خود سر دعوا بردیم.</FONT> </STRONG></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>و قسمها خوردیم</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=1><FONT size=2>مابهم بدکردیم</FONT></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=1><FONT size=2>مابهم</FONT> </FONT><FONT size=2>بدگفتیم، </FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>ماحقیقتهارا له کردیم.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;وچقدر حظ بردیم</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>که زرنگی کردیم.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;روی هرحادثه ای حرفی ازپول زدیم</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms, cursive"><SPAN style="FONT-SIZE: 28px"><STRONG><FONT size=2>ازشمامی پرسم<SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">،ماکه راگول زدیم</SPAN>؟</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></DIV></DIV></STRONG></SPAN></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-01-20T06:49:36+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد دانستنیهای علمی http://jalebe-na.mihanblog.com/post/90 <P>آیا میدانستید.....</P> <P>بقیه در ادامه مطلب</P> text/html 2012-01-20T05:03:14+01:00 jalebe-na.mihanblog.com سارا شاد التماس دعا http://jalebe-na.mihanblog.com/post/89 <FONT color=#3333ff size=4>امروز کنکور کارشناسی ارشد پیام نور دارم برا دعا کنید...</FONT>