هر چی بخوای هست tag:http://jalebe-na.mihanblog.com 2018-10-15T00:44:00+01:00 mihanblog.com در خیالات خودم 2018-04-23T09:01:00+01:00 2018-04-23T09:01:00+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/105 سارا شاد در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت واژه ها گل می کنند یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست چشم می دوزم به چشمت،می شود آیا کمی دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست؟ وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست میروی و خانه لبریز از نبودت میشود در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست

می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست

می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی

چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست

باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟

باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که نیست

شعر میخوانم برایت واژه ها گل می کنند

یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست

چشم می دوزم به چشمت،می شود آیا کمی

دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست؟

وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو

پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست

میروی و خانه لبریز از نبودت میشود

باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست

رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است

باور اینکه نباشی کار آسانی که نیست


هرکی حال و روزش اینه نظر بزاره

]]>
انتقام خانم ها 2012-02-10T08:52:40+01:00 2012-02-10T08:52:40+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/104 سارا شاد زن: میشه توی کار باغچه کمکم کنی؟مرد: تو فکر کردی من باغبانم؟ زن: میشه توی تعمیر دستگیره در کمکم کنی؟مرد: تو فکر کردی من نجارم؟بعد از ظهر مرد از سر کار بر میگردد و میبیند همه چیز درست شده است ... ...مرد: کی دستگیره در رو درست کرد و باغچه را رو به راه کرد؟زن: مرد همسایه و در ازاش ازم خواست یا یک همبرگر بهش بدم یا یک لب!مرد : حتما تو به او همبرگر را دادی!زن: تو فکر کردی من گارسون رستورانم؟  نتیجه اخلاقی : همیشه از انتقام خانمها بترسید زن: میشه توی کار باغچه کمکم کنی؟
مرد: تو فکر کردی من باغبانم؟ زن: میشه توی تعمیر دستگیره در کمکم کنی؟
مرد: تو فکر کردی من نجارم؟
بعد از ظهر مرد از سر کار بر
میگردد و میبیند همه چیز درست شده است ... ...
مرد: کی دستگیره در رو درست کرد و باغچه را رو به راه کرد؟
زن: مرد
همسایه و در ازاش ازم خواست یا یک همبرگر بهش بدم یا یک لب!
مرد : حتما تو به او همبرگر را دادی!
زن: تو فکر کردی من گارسون رستورانم؟
 

نتیجه اخلاقی : همیشه از انتقام خانمها بترسید

]]>
نامردا... 2012-01-25T16:23:50+01:00 2012-01-25T16:23:50+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/103 سارا شاد یه روز یه پسره زنگ میزنه به دختری که تازه باهاش دوست شده بود و میگه امروز وقت داری بیای خونمون؟ بقیه در ادامه مطلب

یه روز یه پسره زنگ میزنه به دختری که تازه باهاش دوست شده بود و

 میگه امروز وقت داری بیای خونمون؟


بقیه در ادامه مطلب

]]>
خیلی تنها بودم.... 2012-01-25T16:19:15+01:00 2012-01-25T16:19:15+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/102 سارا شاد چی شد که سیگاری شدی؟یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم.! - چی شد که ترک کردی؟ یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم.! - چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟ یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم.! - چی شد آوردنت اینجا ، بستریت کردن؟ یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… اون تنها نبود چی شد که سیگاری شدی؟

یه شب بارون میومد…

خیلی تنها بودم.! -

چی شد که ترک کردی؟

 یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم.! -

 چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟

 یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم.! -

چی شد آوردنت اینجا ، بستریت کردن؟

یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… اون تنها نبود

]]>
وصیت نامه عجیب حسین پناهی 2012-01-24T18:56:19+01:00 2012-01-24T18:56:19+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/101 سارا شاد ادامه مطلب

ادامه مطلب

]]>
او الان یک بازیگر است 2012-01-24T18:43:44+01:00 2012-01-24T18:43:44+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/100 سارا شاد ادامه مطلب کمردرد 2012-01-23T17:17:29+01:00 2012-01-23T17:17:29+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/98 سارا شاد یه روز صبح یه مریض به دکتر مراجعه میکنه و از کمر درد شدید شکایت میکنه .دکتره بعد از معاینه ازش میپرسه: خب، بگو ببینم واسه چی کمر درد گرفتی؟مریض پاسخ میده:من برای یک کلوپ شبانه کار میکنم. امروز صبح زودتر به خونه ام رفتم و وقتی وارد آپارتمانم شدم، یه صداهایی از اتاق خواب شنیدم! وقتی وارد اتاق شدم، فهمیدم که یکی با همسرم بوده!! در بالکن هم باز بود. من سریع دویدم طرف بالکن، ولی کسی را اونجا ندیدم. ...وقتی پایین را نگاه کردم، یه مرد را دیدم که میدوید و در همان حال داشت لباس میپوشید. من یخچال را که
یه روز صبح یه مریض به دکتر مراجعه میکنه و از کمر درد شدید شکایت میکنه .
دکتره بعد از معاینه ازش میپرسه: خب، بگو ببینم واسه چی کمر درد گرفتی؟
مریض پاسخ میده:
من برای یک کلوپ شبانه کار میکنم. امروز صبح زودتر به خونه ام رفتم و وقتی وارد آپارتمانم شدم، یه صداهایی از اتاق خواب شنیدم! وقتی وارد اتاق شدم، فهمیدم که یکی با همسرم بوده!! در بالکن هم باز بود. من سریع دویدم طرف بالکن، ولی کسی را اونجا ندیدم.
...وقتی پایین را نگاه کردم، یه مرد را دیدم که میدوید و در همان حال داشت لباس میپوشید. من یخچال را که روی بالکن بود گرفتم و پرتاب کردم به طرف اون!! دلیل کمر دردم هم همین بلند کردن یخچاله.
مریض بعدی میاد و دکتر بهش میگه:
به نظر میرسه که تصادف بدی با یک ماشین داشتی. مریض قبلی من بد حال به نظر میرسید، ولی مثل اینکه حال شما خیلی بدتره! بگو ببینم چه اتفاقی برات افتاده؟
مریض پاسخ میده:
باید بدونید که من تا حالا بیکار بودم و امروز اولین روز کار جدیدم بود. ولی من فراموش کرده بودم که ساعت را کوک کنم و برای همین هم نزدیک بود دیر کنم. من سریع از خونه زدم بیرون و در همون حال هم داشتم لباسهام را میپوشیدم،شما باور نمیکنید؛ ولی یهو یه یخچال از بالا افتاد روی سر من!
وقتی مریض سوم میاد به نظر میرسه که حالش از دو مریض قبلی وخیمتره.
دکتره در حالی که شوکه شده بوده دوباره میپرسه «از کدوم جهنمی فرار کردی؟!»
مریض پاسخ میده :
خب، راستش توی یه یخچال بودم که یهو یه نفر اون را از طبقه سوم پرتاب کرد پایین .
]]>
چه کشکی؟چه پشمی؟ 2012-01-23T17:01:15+01:00 2012-01-23T17:01:15+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/97 سارا شاد چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.از آن بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت،خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف می برد.دید نزدیک است که بیفتد و دست و پایش بشکند.در حال مستاصل شد ....از دور بقعه امامزاده ای را دید و گفت: ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین بیایم.قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرده و خود را محکم گرفت.گفت: ای امام زاده خدا راضی نمی شود که زن و بچه من
چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.
از آن بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت،
خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف می برد.
دید نزدیک است که بیفتد و دست و پایش بشکند.
در حال مستاصل شد ....
از دور بقعه امامزاده ای را دید و گفت: ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین بیایم.
قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی تری دست زد و جای پایی پیدا کرده و خود را محکم گرفت.
گفت: ای امام زاده خدا راضی نمی شود که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خواری بمیرند و تو همه گله را صاحب شوی...
نصف گله را به تو می دهم و نصفی هم برای خودم...
قدری پایین تر آمد.
وقتی که نزدیک تنه درخت رسید گفت: ای امام زاده نصف گله را چطور نگهداری می کنی؟
آنهار ا خودم نگهداری می کنم در عوض کشک و پشم نصف گله را به تو می دهم.
وقتی کمی پایین تر آمد گفت:
بالاخره چوپان هم که بی مزد نمی شود کشکش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.
وقتی باقی تنه را سُرخورد و پایش به زمین رسید نگاهی به گنبد امامزاده انداخت و گفت: مرد حسابی چه کشکی چه پشمی؟
ما از هول خودمان یک غلطی کردیم
غلط زیادی که جریمه ندارد.

احمد شاملو
]]>
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 90 نرم افزار کامپیوتر 2012-01-22T15:35:55+01:00 2012-01-22T15:35:55+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/96 سارا شاد هر کی میخواد آدرس ایمیلشو برام بفرسته تا براش ارسال کنم ماجرای سرباز و خانواده اش 2012-01-21T08:33:40+01:00 2012-01-21T08:33:40+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/95 سارا شاد سرباز قبل از اینکه.... بقیه در ادامه مطلب سرباز قبل از اینکه....

بقیه در ادامه مطلب

]]>
نام روزهای هفته در ایران باستان 2012-01-21T08:32:32+01:00 2012-01-21T08:32:32+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/94 سارا شاد نام روزهای هفته‌ فرنگی از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است می دانیم که نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است: بقیه در ادامه مطلب نام روزهای هفته‌ فرنگی از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است می دانیم که نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است:

بقیه در ادامه مطلب

]]>
امتحان 2012-01-20T07:15:11+01:00 2012-01-20T07:15:11+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/93 سارا شاد سه تا زن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی با هم قرار میزارن ...   بقیه در ادامه مطلب
سه تا زن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی با هم قرار میزارن ...
 
بقیه در ادامه مطلب
]]>
پدر و پسر 2012-01-20T06:59:25+01:00 2012-01-20T06:59:25+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/92 سارا شاد پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟ پسر جواب داد:من میزنم پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید با ناراحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود. ... ... پسرم من میزنم یا تو؟ این بار پسر جواب داد شما میزنی؟ پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟ پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی
پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟
پسر جواب داد:من میزنم
پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید
با ناراحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود. ... ...
پسرم من میزنم یا تو؟ این بار پسر جواب داد شما میزنی؟
پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟
پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی
]]>
ما که را گول زدیم؟؟ 2012-01-20T06:51:52+01:00 2012-01-20T06:51:52+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/91 سارا شاد بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود. بیخودی حرص زدیم، سهممان كم نشود.  ما خدا را با خود سر دعوا بردیم. و قسمها خوردیم مابهم بدکردیم مابهم بدگفتیم، ماحقیقتهارا له کردیم.  وچقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم.  روی هرحادثه ای حرفی ازپول زدیم ازشمامی پرسم،ماکه راگول زدیم؟
بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود.
بیخودی حرص زدیم، سهممان كم نشود.
 ما خدا را با خود سر دعوا بردیم.
و قسمها خوردیم
مابهم بدکردیم
مابهم بدگفتیم،
ماحقیقتهارا له کردیم.
 وچقدر حظ بردیم
که زرنگی کردیم.
 روی هرحادثه ای حرفی ازپول زدیم
ازشمامی پرسم،ماکه راگول زدیم؟
]]>
دانستنیهای علمی 2012-01-20T06:49:36+01:00 2012-01-20T06:49:36+01:00 tag:http://jalebe-na.mihanblog.com/post/90 سارا شاد آیا میدانستید..... بقیه در ادامه مطلب آیا میدانستید.....

بقیه در ادامه مطلب

]]>